Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.
Beygir gücü:
Kullanım Alanı:
Kabin Tipi:
Çekiş:
ÜRÜNLER

Bitkisel üretimin bir alt kolu olup, daha çok tek yıllık ve otsu bitkilerin geniş üretim alanlarında yetiştirilmesidir. Tarla bitkileri tarımında tarla kültür bitkilerinin üretim ve ıslahı ile uğraşılır. Tarla tarımı çalışmalarına bağlı olarak üretilen traktör ve ekipman serileri, modelleri, opsiyonları bu bölümde sergilenmektedir.

ÜRÜNLER

Seralar ve açık alanlarda çeşitli üretim yöntemleri kullanılarak meyve, sebze ve süs bitkilerinin fide/fidan üretiminin yapıldığı alandır. Bu alanda fide/fidanın yetiştiriciliği, kültürel bakım ve hasat işlemleri gerçekleştirilir. Meyve bahçeleri, sera vb. gibi çalışma alanlarına bağlı olarak üretilen traktör ve ekipman serileri, modelleri, opsiyonları bu bölümde sergilenmektedir.

ÜRÜNLER

Üzüm yetiştiriciliği ile ilgili her türlü kültürü içeren tarımsal faaliyetlere verilen isimdir. Bağ çalışmalarına/koşullarına bağlı olarak üretilen traktör ve ekipman serileri, modelleri, opsiyonları bu bölümde sergilenmektedir.

ÜRÜNLER

Hayvansal üretim ya da yaygın adı ile hayvancılık; ürünleri ve güçleri ile insanlara yararlı evcil hayvanların bakımı, beslenmesi, üretimi ve yetiştirilmesini kapsayan tarım koludur. Hayvansal üretimde mekanizasyon çalışmalarına bağlı olarak üretilen traktör serileri, modelleri ve opsiyonları bu bölümde sergilenmektedir.

ÜRÜNLER

Tarım işletmelerinin ihtiyaç duyduğu traktör ve tarımsal ekipman gereksinimlerini dönemlik olarak karşılayan iş koludur. Tarım müteahhitlerinin çalışmalarını güçlendirmek üzere önerilen traktör ve ekipman serileri, modelleri, opsiyonları bu bölümde sergilenmektedir.

TTGuide

XCN-750

XCN-1060

XCN-1260

INTELLIVIEW™ IV DISPLAY

Intelliview 12

EGNOS

Rangepoint RTX

Centerpoint RTX

RTK

RTK VRS

PLM Sinyaller

EZ-Pilot Pro

Auto Pilot Motor Drive

Auto Pilot

IntelliSteer (Entegre)

Otomatik Sıra Sonu Dönüş

Nav-900

NH-392

PLM CYGNUS

Raven RCM

Farmer Core Çiftlik Yönetim Sistemi

TDD MasterDrive

T5 PLM

T6 PLM

T7 PLM

T7 HD PLM

Verim Haritalama

ÜRÜNLER - Ekipmanlar - TürkTraktör Asılır Tip Hububat Ekim Makineleri

TürkTraktör Asılır Tip Hububat Ekim Makineleri

 
TürkTraktör Asılır Tip Hububat Ekim Makineleri

Üstün ekim başarısı sunan hububat ekim makineleri

Şanzımanlı tip transmisyon sistemi
Şanzımanlı tip transmisyon sistemi

  TürkTraktör asılır tip hububat ekim makinelerinin tüm modellerinde standart olarak sunulan şanzıman sayesinde yüksek hassasiyette tohum ve gübre normu ayarlanmaktadır.

Farklı tip tohumların ekimine olanak sağlayan kursak yapısı


Kursaklar, depo içerisinde bulunan tohum ve gübrenin, ekimi yapılacak alana istenilen miktar ve sıra arası mesafe ile dağıtımını sağlamaktadır. Hububat harici farklı tohumların (kanola, soğan, mercimek, nohut, ıspanak, fiğ, yonca vb.) ekimine olanak sağlayan 3 makaralı kursak yapısı makine üzerinde standart olarak bulunmaktadır.

 

Farklı tip tohumların ekimine olanak sağlayan kursak yapısı
Hassas derinlik ayarı
Hassas derinlik ayarı

Tek diskli ve çift diskli modellerde ekim derinliği hidrolik olarak ayarlanmakta olup baltalı tipte ise ekim derinliği, krikolar üzerinde bulunan derinlik ayar kolunun döndürülmesi ile mekanik olarak ayarlanmaktadır.

Kapatıcı tırmıklar

 Baltalı ve tek diskli modellerde baskı ayarlı kırlangıç (V tipi) tırmık mekanizması bulunmaktadır. Makine üzerinde standart olarak sunulan kırlangıç tip örtücü tırmıklar, üst düzey örtme performansı sağlamaktadır.

Kapatıcı tırmıklar
Hedeflenen tohum ve gübre miktarının ölçümünü sağlayan kalibrasyon tepsisi
Hedeflenen tohum ve gübre miktarının ölçümünü sağlayan kalibrasyon tepsisi

 Birim alana uygulanacak tohum ve gübre miktarını şanzıman üzerinde ayarladıktan sonra yapılan ayarın doğruluğunun ölçülmesi için tek ve çift diskli modellerde kalibrasyon tepsisi kullanılmaktadır. 

Disk sıyırıcılar

Boşaltma noktası diskin iç yüzeyinde yer almakta olup tohum boruları doğrudan çamur ile temas etmez. Ayrıca disklerin hem ön, hem de arka yüzeylerinde sıyırıcılar bulunmaktadır. Bu özellik, belirli miktara kadar nemli toprak şartlarında ekim işleminin gerçekleştirilebilmesini sağlar.
 

Disk sıyırıcılar
Basamak
Basamak

Depo içerisine kolay bir şekilde tohum ve gübre yüklemesi yapılabilmesi için makine üzerinde kaymaz yüzeye sahip basamak yer almaktadır. 

Kursakların tıkanmasını engelleyen portatif elekler ve homojen tohum akışı sağlayan seperatörler

 Makine üzerinde bulunan portatif elekler sayesinde, kursakların tıkanması önlenir ve tohum haricinde istenmeyen materyallerin ayıklanması sağlanmış olur. Tohum deposunda yer alan seperatörler sayesinde kursak aralarında tohum kalması engellenmektedir. Ayrıca ekim esnasında oluşan sarsıntılar nedeni ile tohumların merkeze toplanması önlenmiş olur.

Kursakların tıkanmasını engelleyen portatif elekler ve homojen tohum akışı sağlayan seperatörler
Disklerin simetrik konumlandırılması
Disklerin simetrik konumlandırılması

Makinenin sağ tarafında bulunan ekici diskler sola, sol tarafında bulunan ekici diskler ise sağa bakacak şekilde simetrik olarak konumlandırılmıştır. Böylece ekim esnasında sağ ve sol kısımda bulunan ekici ayakların hem kullanım ömrü hem de iş kalitesi artmaktadır. Ayrıca bu özellik, makinenin daha stabil ilerlemesini sağlamaktadır.
 

Ekici ayak tipleri

Farklı toprak koşullarında yüksek performansta ekim yapılabilmesi için 3 farklı ekici ayak tipine sahip model seçenekleri TürkTraktör asılır tip hububat ekim makineleri ürün grubu içerisinde yer almaktadır. 

Ekici ayak tipleri
Traktöre kolay ve hızlı bağlantı sistemi
Traktöre kolay ve hızlı bağlantı sistemi

 TürkTraktör asılır tip hububat ekim makinesinin traktöre kolay ve hızlı bağlantısı için bağlantı mili kullanılmaktadır. Hızlı bağlantı mili, ekipman üzerinden ayrılarak traktöre monte edilmekte ve sonrasında traktörün ekipmana dik açı ile yaklaşmasına bağlı olarak hidrolik askı kollarının kaldırılması ile bağlantı gerçekleştirilmektedir.

Tohum ve gübre seviye göstergeleri

Ekim esnasında depo içerisinde kalan tohum ve gübre miktarının gözlenebilmesi için tohum ve gübre depolarında ayrı ayrı seviye göstergeleri bulunmaktadır.

Tohum ve gübre seviye göstergeleri
İz kabartıcılar
İz kabartıcılar

 TürkTraktör marka tek ve çift diskli asılır tip hububat ekim makinelerinde standart olarak sunulan iz kabartma tertibatı sayesinde tarla üzerinde traktör tekerleğinin sıkıştırdığı toprak havalandırılmakta, bu sayede tüm tarla yüzeyi gibi traktör tekerleğinin sıkıştırdığı yüzeyin de ekime hazır duruma gelmesi sağlanmaktadır.

Çamur sıyırıcılar

Lastik tekerlek üzerinde bulunan çamur sıyırıcılar sayesinde tekerlek üzerinde çamur birikmesi engellenmekte ve bu sayede tarla yüzeyine tutunması artmaktadır. Buna bağlı olarak tahrik tekerleklerinin hareketi kesilmemekte ve tohum akışı sürekli olarak devam etmektedir.

Çamur sıyırıcılar
Hidrolik markör (Opsiyonel)
Hidrolik markör (Opsiyonel)

 Ekim sırasında, traktörün bir sonraki geçiş rotasını işaretleyerek operatöre kılavuzluk eden hidrolik markör tertibatı opsiyonel olarak sunulmaktadır. Markör sayesinde, sıraların üst üste binerek tekerrür ekim yapılması ya da geçiş aralarında boşlukların kalması gibi olumsuzlukların önüne geçilir. Hız ayar valfleri ile markörlerin kalkış / iniş hızları değiştirilebilir. Bu sayede, ekipmanın kullanıldığı traktörün hidrolik debisinden bağımsız olarak, her şartta optimum markör çalışma hızı elde edilebilir.

Karıştırıcı (Opsiyonel)

Opsiyonel olarak sunulan karıştırıcı tertibatı , depo içerisinde yer alan tohumun kursaklara homojen akışını sağlar. 
 

Karıştırıcı (Opsiyonel)
Elektronik iz bırakma tertibatı (Opsionel)
Elektronik iz bırakma tertibatı (Opsionel)

 İlaçlama ve gübreleme gibi büyük iş genişliğine sahip tarımsal uygulamalarda, uygulama sıralarının üst üste binmeden eşit aralıklarla devam etmesini ve uygulamanın tüm araziye homojen şekilde dağılımını sağlamak için traktörün takip etmesi gereken rotalar iz bırakma tertibatı ile sağlanmaktadır. İşlem, tekerlek izlerine gelen alanların ekilmemesi prensibine dayanmakta olup bitkinin çıkış yapması ile birlikte ekilmeyen bu izler boş kalarak belirginleşir. Belirginleşme sonrası hasada kadar yapılacak tüm ilaçlama - gübreleme işlemlerinde operatör yalnızca bu izleri takip eder. Elektronik iz bırakma tertibatı opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Modeller

CD 200M
İş Genişliği 16
Kol Sayısı 12,5 cm
Toplam Yay Sayısı Baltalı
Güç Gereksinimi 520 l
CD 225M
İş Genişliği 18
Kol Sayısı 12,5 cm
Toplam Yay Sayısı Baltalı
Güç Gereksinimi 580 l
CD 250M
İş Genişliği 20
Kol Sayısı 12,5 cm
Toplam Yay Sayısı Baltalı
Güç Gereksinimi 640 I
CD 300M
İş Genişliği 24
Kol Sayısı 12,5 cm
Toplam Yay Sayısı Baltalı
Güç Gereksinimi 760 l
DD 200M-14 Sıralı
İş Genişliği 14
Kol Sayısı 14 cm
Toplam Yay Sayısı Çift Diskli
Güç Gereksinimi 520 l
DD 200M-16 Sıralı
İş Genişliği 16
Kol Sayısı 12,5 cm
Toplam Yay Sayısı Çift Diskli
Güç Gereksinimi 520 l
DD 250M
İş Genişliği 20
Kol Sayısı 12,5 cm
Toplam Yay Sayısı Çift Diskli
Güç Gereksinimi 640 l
SD 200M
İş Genişliği 15
Kol Sayısı 13 cm
Toplam Yay Sayısı Baltalı
Güç Gereksinimi 520 l
SD 250M
İş Genişliği 19
Kol Sayısı 13 cm
Toplam Yay Sayısı Baltalı
Güç Gereksinimi 640 l
SD 300M
İş Genişliği 23
Kol Sayısı 13 cm
Toplam Yay Sayısı Baltalı
Güç Gereksinimi 760 l

Özellikler

 • Teknik Özellikler
   
  İş Genişliği
  Uzunluk
  Boş Ağırlık
  Minimum Güç Gereksinimi
  Tohum Seviye Göstergeleri
  Hassas Tohum ve Gübre Kursakları
  Depo İçi Portatif Gübre Elekleri
  Amortisörlü Açılır Depo Kapağı
  Tohum Karıştırıcı Tertibatı
  Çift Pistonlu Hidrolik Markör
  Kalibrasyon
  Ekici Ayak Sayısı
  Elektronik İz Bırakma Tertibatı
  Sıra Arası Mesafe
  Ekici Ayak Tipi
  Toplam Depo Kapasitesi
  Tohum Deposu Kapasitesi
  Gübre Deposu Kapasitesi
  Genişlik
  Yükseklik
  CD 200M CD 225M CD 250M CD 300M SD 200M SD 225M SD 250M SD 300M DD 200M-14 Sıralı DD 200M-16 Sıralı DD 250M
  200 cm 225 cm 250 cm 300 cm 200 cm 225 cm 250 cm 300 cm 200 cm 200 cm 250 cm
  239 cm 239 cm 239 cm 239 cm 239 cm 239 cm 239 cm 239 cm 170 cm 170 cm 170 cm
  780 kg 820 kg 880 kg 990 kg 820 kg 930 kg 1040 kg 1160 kg 880 kg 920 kg 1160 kg
  50 HP 50 HP 60 HP 80 HP 60 HP 60 HP 70 HP 90 HP 60 HP 60 HP 80 HP
  Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart
  Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart
  Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart
  Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart
  Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
  Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
  Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart
  16 18 20 24 15 17 19 23 14 16 20
  Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
  12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 14 cm 12,5 cm 12,5 cm
  Baltalı Baltalı Baltalı Baltalı Tek Diskli Tek Diskli Tek Diskli Tek Diskli Çift Diskli Çift Diskli Çift Diskli
  520 l 580 l 640 l 760 l 520 l 580 640 l 760 l 520 l 520 l 640 l
  270 l 300 l 330 l 390 l 270 l 300 l 330 l 390 l 270 l 270 l 330 l
  250 l 280 l 310 l 370 l 250 l 280 l 310 l 370 l 250 l 250 l 310 l
  250 cm 275 cm 300 cm 350 cm 250 cm 275 cm 300 cm 350 cm 250 cm 250 cm 350 cm
  162 cm 162 cm 162 cm 162 cm 162 cm 162 cm 162 cm 162 cm 162 cm 162 cm 162 cm
canlidestek