Sayın Kullanıcı,


New Holland Web Sitesi'ne hoşgeldiniz.


Aşağıda belirtilen "Kullanım Şartnamesi", New Holland Web Sitesi'nin siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. New Holland Web Sitesini ziyaret eden her kullanıcı, Kullanım Şartları'nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.


KULLANIM ŞARTLARI

  1. Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe Web Sitesi'nde verilen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.
  2. Web Sitesi'nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları TürkTraktör, New Holland ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. New Holland’ın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. New Holland, bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.
  3. Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, kredi oranı, yetkili satıcı bilgisi, ikinci el araç stoğu, resim, açıklama ve haber (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, New Holland Yetkili Satıcılar'ından veya New Holland Müşteri Hizmetleri'nden temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi'nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ'lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından New Holland’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
  4. New Holland Web Sitesi'nde, New Holland Yetkili Satıcıları ve Servisleri, New Holland Traktör ve zirai ekipmaların standart ve opsiyonel özellikleri ve Yetkili Satıcı Tavsiye Edilen Satış Fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Ürünler ve Yetkili Satıcıları ile ilgili nihaî bilgi temini için New Holland çağrı merkezi/ New Holland Yetkili Satıcıları ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede New Hollland, Web Sitesi'nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve New Holland adına bir taahhüt teşkil etmediği beyan eder. New Holland, önceden haber vermeksizin aracın tavsiye ettiği fiyat, tip ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.
  5. New Holland, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve New Holland Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi'nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
  6. Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
  7. Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın New Holland sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, New Holland, Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
  8. Kullanıcı'lar ile New Holland arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, New Holland elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar'na göre çözülecektir.
  9. New Holland Web Sitesi, Kullanım Şartnamesi'nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı'lar bakımından hüküm ifâde edecektir.


Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi Başvuru Formu
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası


Kullanıcı, New Holland Web Sitesi'ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.

Canlı Destek